وبلاگی برای بهتر شناختن بدن خارق العاده و زیبایمان همراه جهان اطراف!

۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اندامک» ثبت شده است

واکوئل

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مانی فارسی

لیزوزوم

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
مانی فارسی

میتوکندری

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مانی فارسی

دستگاه گلژی

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مانی فارسی

وزیکول

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مانی فارسی

شبکه آندوپلاسمی

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مانی فارسی

هسته

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مانی فارسی