در بافت پیوندی سست،تنوع سلولی زیاد،فاصله ی بین سلولی زیاد،ماده ی زمینه ای زیاد(ماده ای شفاف،بی رنگ و چسبنده) و به شکل نیمه جامد است.

رشته های بافت پیوندی به صورت نامنظم قرار گرفته اند.

کلاژن(استحکامی) و کشسان از رشته های این بافت اند که پروتئینی هستند.

در لابه لای بافت ماهیچه ای و در ‌کنار بافت پوششی(در بیشتر نقاطی که این بافت قرار دارد.)