غذا خوردن یکی از لذت های زندگی به شمار می رود که البته این تنها دلیلی نیست که ما غذا می خوریم.

 

بدن ما برای سالم ماندن،درست عمل کردن و رشد و نمو بدن نیاز به انرژی دارد که این انرژی از طریق غذا به دست می آید.

 

دستگاه گوارش نیز زحمت بدست آوردن انرژی را از غذا به دوش می کشد.

که در پست های بعد آن را توضیح خواهیم داد...